آرشیو مطالب آموزشی

 فهرست دوره‌های آموزشی

  


تعداد بازدید 74 1398/06/03 18:53


 مرکز توسعه مهارت و سرمایه اجتماعی بنیاد دکترمجتهدی

  یکی از 4 رکن فعالیت بنیاد دکتر مجتهدی، تمرکز بر توسعه سرمایه‌های اجتماعی و فعالیتهای آموزشی و پرورشی است که به رکن انسان‌افزاری فعالیتهای بنیاد تعریف شده است. فعالیتهای مختلف ارزیابی مبتنی بر روانسنجی، مربیگری، مشاوره و آموزش در این بخش تعریف شده است


تعداد بازدید 203 1397/07/07 08:58