logo

  مرکز ارزیابی و توسعه مدیران


بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی بر اساس رسالت خود در زمینه توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و آماده سازی نسل جوان برای قبول مسئولیت های مهم در جامعه مبتنی بر وصیت زنده یاد فرهیخته دکتر مجتهدی و شعار محوری بنیاد "به مملکت­ تان خدمت کنید" اقدامات متنوعی در برنامه خود قرار داده است که از جمله آن ها ایجاد مرکز ارزیابی و توسعه مدیران با همکاری و مشارکت "انجمن مدیریت منابع انسانی ایران" است.
در این مرکز کلیه ارزیابی های لازم برای بررسی استعداد و سبک رهبری افراد فراهم شده است. بر اساس اقدامات و برنامه ریزی های این مرکز، با ارائه گزارش تحلیلی جامع، مشخص خواهد شد هر فردی برای چه مدیریتی، در چه شرایطی و چه سطحی استعداد و آمادگی دارد و اگر در حال حاضر در پست مدیریتی است چه نقاط قابل بهبودی دارد که برای ایفای بهتر نقش خود، بتواند اقدامات لازم را انجام دهد. در همین راستا سازمان ها و شرکت ها می‌توانند برای انتخاب مدیران یا برای توسعه و تحول مدیران فعلی خود از خدمات مرکز ارزیابی استفاده نمایند.
علاقمندان می توانند برای کسب توضیحات بیشتر در این خصوص، به صفحه اختصاصی این مرکز مراجعه فرمایند.
ضمنا در صورت تمایل می توانید فایل PDF معرفی مرکز توسعه مهارت و سرمایه اجتماعی بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی را دانلود نمایید.

............................................................