logo

   مرکز توسعه مهارت وسرمایه اجتماعی بنیاد دکترمجتهدی

بر اساس شعار ما؛ "به مملکت تان خدمت کنید" که بر اساس نص صریح سفارش و وصیت جناب آقای دکتر مجتهدی بوده است، در نگاه و فعالیت های بنیاد تعریف شده است که چه خدمتی بزرگتر از مشارکت در توسعه سرمایه‌های اجتماعی کشور. یک نیاز بسیار جدی جامعه ما افزایش مهارت های زندگی، بلوغ حرفه‌ای و شایستگی های عمومی است که یکی از کمبودهای جدی در نظام آموزشی کشور است. در بسیاری از موارد در باره چیزی که باید بدانیم، مهارتی که داشته باشیم و آگاهی لازم خبر نداریم و این سبب می شود که با هزینه‌های گزاف مادی و معنوی در بخش های جامعه، کار و زندگی مواجه هستیم. نیاز مبرم جوانان،دانش‌ آموزان، دانشجویان، کارشناسان و مدیران کشور همگی به مهارت های نرم و شایستگی های رفتاری-ذهنی است. این مهم ما را بر آن داشت که به تأسیس مرکز توسعه مهارت و سرمایه اجتماعی اقدام کرده و بر اساس تحقیق و توسعه و استفاده از متخصصان امر خدمات مختلف پرورشی و آموزشی تعریف کنیم. در حال حاضر، مرکز آمادگی ارائه خدمت  در زمینه‌ها زیر را دارد:

 • خدمت تحلیل فردی مبتنی بر ابزارهای استاندارد روانسنجی
 • مربیگری به منشور آماده سازی فردی برای موقعیت های مختلف کاری یا زندگی
 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها آموزشی
 • ارائه خدمات مشاور توسعه حرفه‌ای به سازمان ها به خصوص در حوزه سرمایه‌های انسانی

 

  امکانات

بازگشت      چاپ مطلب    
تاریخ ثبت: 13970707 زمان ثبت: 08:58 تعداد بازدید: 1015

   فهرست دوره‌های آموزشی

 دوره‌های آموزشی مهارت های نرم و توسعه شخصیت

 • روشهای شناخت و تحلیل خود
 • روانشناسی مثبت
 • مدیریت ارتباطات و مهارت‌های پایه
 • اصول زندگی متعادل و مدیریت چالش ها
 • هوش زندگی
 • خودکاوی، خودیابی و خودآگاهی
 • توسعه سرمایه اجتماعی و مبانی تربیت
 • هوش هیجانی و هوش اجتماعی
 • شناخت و مدیریت استرس و شخصی‌سازی آن
 • مدل سازی نهادی انسان و روش تربیت اجتماعی
 • شناخت الگوی اصلی رفتاری در محیط کار و زندگی
 • شناخت و تحلیل کاربردی الگوی پایه ذهن و تیپ شخصیتی

 
دانش بنیادین مدیریت، مهندسی سیستم ها و حرفه‌ای‌گری

 • رهبری، راهبرد و مدیریت تغییر
 • دانش و مهارت مهندسی سیستم ها (دوره آموزشی تفکر سیستمی، نظریه سیستم ها و کاربردهای آن)
 • مهارت مواجهه و حل مسأله
 • نظام مدیریت
 • دوره آموزشی رفتار سازمانی
 • دوره آموزشی روش‌شناسی و روشمندی در کسب‌وکار


انتظام های مدیریتی

 • نظام مدیریت
 • مدیریت پروژه
 • طراحی ساختار سازمانی و اصول سازماندهی
 • مدیریت فرایندها و سرویس‌ها
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تغییر
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • کار تیمی
 • مدیریت کیفیت
 • مهندسی سیستم ها تفکر سیستمی
 • مدیریت دانش

 
دروس راهکارهای تحلیلی

 • اصول و مبانی راهکارهای تحلیلی
 • داده‌کاوی
 • مدلسازی و مستندسازی
 • شناخت و تحلیل مشتریان
 • آینده‌شناسی و آینده‌پژوهی  امکانات

بازگشت      چاپ مطلب    
تاریخ ثبت: 13980603 زمان ثبت: 18:53 تعداد بازدید: 886