logo

   اهدای لوازم اداری و آموزشی از سوی آقای دکتر افشین عظیم زاده برای مناطق محروم


از سوی آقای دکتر افشین عظیم زاده صانع [صنایع چوبی عظیم زاده] طی ۲ مرحله فهرست متنوعی از لوازم اداری و آموزشی چوبی بسیار مرغوب به ارزش بیش از ۹۴ میلیون تومان برای مراکز هماهنگی کارآفرینی ساخته شده در مناطق محروم روستایی در چابهار اهداء و به منطقه حمل گردید.
 این فهرست شامل میز تحریر به اندازه های ۱۴۰، ۱۶۰ و ۱۸۰، فایل های ۳ و ۴ طبقه کشویی، میز کنفرانس، کتابخانه، جلومبلی، میز مدیریتی و جا لباسی بوده است که طی ۲ مرحله با خاور به منطقه چابهار حمل و منتقل شده است.

 هیئت امناء، هیئت رییسه و هیئت اجرایی بنیاد از حمایت خالصانه آقای دکتر عظیم زاده [صنایع چوبی عظیم زاده] و جناب آقای دکتر امیررضا پرندیان که بانی این اقدام خیرخواهانه بوده است، صمیمانه قدردانی می نماید.

   نظرات