درج تغییرات اعضای هیئت رییسه بنیاد در روزنامه رسمی


بازگشت به آرشیو      PDF      چاپ     
 1398/01/20    10:26    197


مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14 آبان 97 بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی، اعضای هیئت رییسه بنیاد به اسامی آقایان محترم دکتر بهزاد اشتری رییس بنیاد، مهندس محمدرضا طبیب زاده نوری نائب رییس هیئت رییسه و محمدحسین مهدی پور عضو هیئت رییسه و خزانه دار بنیاد ابقاء و تغییرات مذکور پس از طی تشریفات قانونی در صفحه 13 شماره 21567 روزنامه رسمی مورخ 10 فروردین 98 چاپ و به اطلاع عموم رسید.

همچنین با نظر هیئت رییسه آقای محمدحسین مهدی پور با حفظ سمت به عنوان مدیر اجرایی بنیاد انتخاب شد.
 
............................... 
 
 
 
..................................
 
 
..............................
 

   نظرات