logo

  ارکان - عضو افتخاری

  احمد امام

  ایمیل: mhm4255@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: پزشک، متخصص بهداشت

  محمدهادی پرشاد ثابت

  ایمیل: mhm4255@chmail.ir

  تحصیلات و گرایش: متخصص طب سالمندان و اشخاص آسیب پذیر

  ارادت به دکتر مجتهدی، دوست جناب آقای ابراهیم ثابت

  حمیدرضا جم

  ایمیل: hamidrezajam14@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: پزشک

  داریوش دانشور فرهود

  ایمیل: farhud@sina.tums.as.ir

  تحصیلات و گرایش: پروفسور ژنتیک پزشکی

  امید ربانی فر

  ایمیل: mhm4255@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: دکتر پزشکی عمومی

  از طریق دکتر جم آشنا شدم. همکاری در بخش فرهنگی علاقه بنده است