ارکان - رییس کمیته

بر اساس تشکیلات مصوب حاصل از مطالعات مشاور، مقرر شد جایگزین منتخبین هیئت امنای سابق، روسای کمیته های کاری و اجرایی 1. حمایت از کارآفرینی و شرکت های نوپای مبتکر ( استارت آپ ها)، 2. کمیته رفاهی اعضا و جذب حامیان مالی و اقتصادی، 3. آموزشی و پژوهشی، 4. کمیته فرهنگی و برگزاری مراسم، به همراهی اعضای هیئت رییسه بنیاد به عنوان اعضای هیأت اجرایی تلقی شوند.  

  امیررضا پرندیان

  ایمیل: parandian@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: دکتری

  در کمیته رفاهی اعضاء و جذب حامیان مالی و اقتصادی مشغول به فعالیت می باشم

  امیرحسین حمیدیان

  ایمیل: hamidian9528@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: ارشد