ارکان - هیئت رئیسه

به نام خداوند جان و خرد
مستند به صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسان بنیاد دکترمحمدعلی مجتهدی‌گیلانی که همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت علی ­بن موسی ­الرضا (ع) و به میمنت این روز فرخنده در ساعت 17 مورخ 94/06/04 با حضور تمامی مؤسسان در محل بنیاد تشکیل شد، به اتفاق آراء اعضای هیأت رئیسه بنیاد به شرح زیر به مدت 3 سال برگزیده شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.
1) آقاي بهزاد اشتري؛ عضو هیأت رئیسه بنیاد.
2) آقاي محدرضا طبيب‌زاده‌ نوري؛ عضو هیأت رئیسه بنیاد.
3) آقاي محمدحسين مهدي‌پور؛ عضو هیأت رئیسه و خزانه­ دار بنياد.
لیکن مستند به صورتجلسه هیأت رئیسه بنیاد که در ساعت 18 مورخ 94/06/04 با حضور تمامی اعضای هیأت رئیسه در محل بنیاد تشکیل شد و به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1) آقای بهزاد اشتري به سمت رئیس بنياد و آقاي محمدرضا طبیب‌زاده‌ نوری به عنوان نائب رئیس بنياد براي مدت 3 سال برگزیده شدند و با امضای صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمود.
2) تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای و مكاتبات تعهدآور اداري و مالي، با امضای مشترك آقای بهزاد اشتری رئیس بنياد يا محمدرضا طبیب‌زاده‌نوری نائب رييس بنياد و آقاي محمدحسین مهدی‌پور عضو هیأت رئیسه و خزانه‌دار بنياد؛ ممهور به مهر رسمي بنیاد معتبر بوده و سایر مکاتبات اداري با امضای رئیس يا نايب رييس بنیاد صادر خواهد شد.
در این بخش مواد 24 الی 26 اساسنامه مصوب بنیاد که شرح وظایف و مسولیت­های هیئت رییسه و حدود اختیارات آنرا معین می­نماید، آورده می­شود تا نظارت عمومی اعضای بنیاد با آگاهی کامل صورت پذیرد.

ماده24: هیأت رئیسه به ‌عنوان نمایندگان قانونی بنیاد دارای تمامی اختیارات لازم قانونی اجرایی بوده و می‌توانند اختیارات محوله را بین خود تقسیم نمایند. اهم وظایف آنان به شرح زیر است: حفظ و حراست از اموال بنیاد، تهیه و تنظيم صورت دارایی‌هاي بنياد، رسیدگی به حساب‌های بنیاد، پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی (مؤسسان) در ارتباط با امور بنیاد، تهیه وتنظیم بودجه وترازمالی وتنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌های اجرايی بنياد پس از تصویب مجمع، افتتاح حساب در بانک‌ها، خرید و فروش، اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق مقررات، طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزائی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکلا و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام تمامی امور و مسائل قضایی، مالیاتی، ثبتی و انجام تمامی اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آن‌ها و انجام امور بنیاد در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرایی. ساير وظايف و مسؤليت‌هايي كه توسط موسسين يا هيأت امنا به ايشان واگذار مي‌شود.

ماده25: هیأت رئیسه می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس بنیاد تفویض نماید و رئیس بنیاد نیز می‌تواند با تصويب مجمع عمومي یک نفر را به سمت قائم‌مقام خود انتخاب و قسمتی از اختیارات اداري محوله را به وی واگذار نمايد.
ماده26: با توجه به اینکه رئیس بنیاد به‌عنوان مجری تصمیمات هیأت رييسه، مسئولیت‌های اداری و اجرایی بنیاد را عهده‌دار است، می‌تواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرح‌ها و برنامه‌ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آن‌ها درانجام فعالیت‌های بنياد اقدامات لازم را انجام دهد. بديهي است رييس بنياد در قبال هیأت مؤسس و هیأت رئیسه مسئول و پاسخ‌گوست

.