logo

  ارکان - شورای برنامه ریزی مجتمع فرهنگی گردشگری دکتر مجتهدی

هفت تن از شحصیت های علمی فرهنگی و اجرایی بعلاوه مالک زمین و مدیر اجرایی بنیاد بعنوان اعضای شورای برنامه ریزی مجتمع فرهنگی گردشگری دکتر مجتهدی در لاهیجان انتخاب شدند

  حسین اسمعیل پور

  ایمیل: Pandgilan@Yahoo.com

  تحصیلات و گرایش: دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

  محمد حسن پور

  ایمیل: mmhhhhmm191@yahoo.com

  تحصیلات و گرایش: دکتری مدیریت

  نیما فریدمجتهدی

  ایمیل: Nima.fm@gmail.cim

  تحصیلات و گرایش: دکتری

  مجید فلاح شجاعی

  ایمیل: majid.shojaei45@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: لیسانس

  دکتر همشهری بنده هستند و از سالها پیش ایشان را می شناختم. افتخاری است برای من تا بتوانم قدمی در شناسایی بیشتر این بزرگ مرد دیار لاهیجان به مردم ایران و جهان داشته باشم....

  بهزاد نيك فهم خوب روان

  ایمیل: B_nikfahm@yahoo.com

  تحصیلات و گرایش: دكتري