ابلاغ دستورالعمل تشکیل هیئت امنای مراکز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی وابسته


بازگشت به آرشیو      PDF      چاپ     
 1399/01/27    18:56    59


دستورالعمل تشکیل هیئت امنای مراکز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی وابسته در نخستین جلسه هیئت اجرایی بنیاد در سال ۹۹ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

 

در مقدمه این دستورالعمل آمده است:

به منظور تسهیل در اتخاذ تصمیمات منطقه ای مستند به اختیارات تفویضی مندرج در مفاد دستورالعمل هیئت امنای بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی (اصلاحی شماره ۲۰۰/هـ - ا مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۸)، دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت امنای مراکز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی وابسته و نظارت بر مصوبات و عملکرد آن بشرح زیر تعیین می شود.

 

به واسطه این دستورالعمل، نمایندگی چابهار می تواند برای « خانه امید بانوان» روستای کمب، « گنجینه هنرهای سنتی و دانش بومی» چابهار و نیز «مجموعه خانه های فرهنگ» مطابق فرم پیوست اعضای پیشنهادی هیئت امنای مربوط را معرفی نمایید تا پس از بررسی و با تصویب هیئت اجرایی بنیاد، احکام هر یک از آنان صادر و فعالیت های مربوط مطابق این دستورالعمل صورت پذیرد.

 

لازم به یادآوری است که با تصویب این دستورالعمل مجموعه های یاد شده با تصویب ضوابط خاص خود می توانند تمامی منابع و مصارف خود را تشخیص و پس از تصویب به اجرا گذارند تا با کسب درآمد برای بخش های کارگاهی مربوط با استقلال مالی فعالیت توانمندسازی مجاز و مصوب داشته باشند.

 

تصمیم گیری منطقه ای و هیئت امنایی با حضور معتمدان محلی و نمایندگان سمن های همکار و بنیاد از مهمترین ویژگی این مصوبه می باشد.

 علاقمندان می توانند از لینک زیر متن دستورالعمل و فرم مشخصات اعضا را دریافت نمایند.

 

دستورالعمل تشکیل هیئت امنای مراکز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی وابسته

 

فرم معرفی اعضای پیشنهادی هیئت امنای مراکز

   نظرات